"POKOJ, POKOJ, POKOJ A LEN POKOJ!
POKOJ MUSÍ ZAVLÁDNUŤ MEDZI ČLOVEKOM A BOHOM A MEDZI ĽUĎMI!"

Medžugorie, 26. júna 1981
 

"Ľudia nech sa modlia a pevne veria; nech pevne veria a ničoho sa neboja!"

Medžugorie, 28. a 29. júna 1981

Úvodná stránka

Päť kameňov proti Goliášovi

"Drahé deti!
Pozývam vás na osobné obrátenie. Tento čas je pre vás! Boh nemôže bez vás uskutočniť svoj plán. Drahé deti, narastajte deň čo deň cez modlitbu stále bližšie j Bohu.
Dávam vám zbraň proti Goliášovi. Hľa vašich päť kameňov:

1.
modlitba ruženca, modlitba srdcom
2.
Eucharistia
3.
Sväté písmo
4.
pôst
5.
mesačná sv. spoveď."

"Kňazi nech pevne veria a chránia vieru ľudu; nech mu pomáhajú veriť!"

Medžugorie, 27. a 28. júna 1981

Hlavné posolstvo Kráľovnej pokoja

Vizionárka Vicka vraví: Hlavné posolstvá Matky Božej sú MODLITBA, OBRÁTENIE, PÔST, POKORA A POKOJ."

 

Prvé posolstvá Kráľovnej pokoja