Úvodná stránka
Úvodná stránka

PÚTNICKÉ MIESTO KRÁĽOVNEJ POKOJA MEDŽUGORIE

Týždenný program

 

 


PONDELOK

7.30 - Sv. omša v chorvátskom jazyku (v letnom období aj o 13. hod.)

Predpoludním - sv. omše v rôznych jazykoch

V priebehu dňa - stretnutia s vizionármi

Popoludní - možnosť tichej adorácie v Kaplnke poklony

 

17(18) - 20(21) hod. Večerný modlitbový program a sv. spoveď

                            17 (18) hod. - radostné a bolestné tajomstvá sv. ruženca

                            18 (19) hod. - sv. omša

                            19 (20) - 20(21) hod. požehnanie náboženských predmetov, modlitba za uzdravenie duše a tela, slávnostné tajomstvá sv. ruženca

 

UTOROK

7.30 - Sv. omša v chorvátskom jazyku

Predpoludním - sv. omše v rôznych jazykoch

V priebehu dňa - stretnutia s vizionármi

Popoludní - možnosť tichej adorácie v Kaplnke poklony

 

17(18) - 20(21) hod. Večerný modlitbový program a sv. spoveď

                            17 (18) hod. - radostné a bolestné tajomstvá sv. ruženca

                            18 (19) hod. - sv. omša

                            19 (20) - 20 (21) hod. - požehnanie náboženských predmetov, modlitba za uzdravenie duše a tela, slávnostné tajomstvá sv. ruženca

 

STREDA

7.30 - Sv. omša v chorvátskom jazyku

Predpoludním - sv. omše v rôznych jazykoch

V priebehu dňa - stretnutia s vizionárami

Popoludní - možnosť tichej adorácie v Kaplnke poklony

 

17(18) - 20(21) hod. Večerný modlitbový program a sv. spoveď

                            17 (18) hod. - radostné a bolestné tajomstvá sv. ruženca

                            18 (19) hod. - sv. omša

                            19 (20) - 20 (21) hod. - požehnanie náboženských predmetov, modlitba za uzdravenie duše a tela, slávnostné tajomstvá sv. ruženca

 

21 (22) - 22 (23) hod. Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej

 

ŠTVRTOK

7.30 - Sv. omša v chorvátskom jazyku

Predpoludním - sv. omše v rôznych jazykoch

V priebehu dňa - stretnutia s vizionármi

Popoludní - možnosť tichej adorácie v Kaplnke poklony

 

17(18) - 20(21) hod. Večerný modlitbový program a sv. spoveď

                            17 (18) hod. - modlitba sv. ruženca - v období Adventu, v období Vianoc a v období cez rok - radostné tajomstva a tajomstva svetla

- v pôstnom období - tajomstvá svetla a bolestné tajomstvá

- vo veľkonočnom období - tajomstvá svetla a slávnostné tajomstvá

                            18 (19) hod. - sv. omša a požehnanie náboženských predmetov

                            19 (20) hod. - poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej

 

PIATOK

7.30 - Sv. omša v chorvátskom jazyku

Predpoludním - sv. omše v rôznych jazykoch

V priebehu dňa - stretnutia s vizionármi

Popoludní - možnosť tichej adorácie v Kaplnke poklony

 

14 (15 alebo 16) hod. modlitba Krížovej cesty na hore Križevac

 

17(18) - 20(21) hod. Večerný modlitbový program a sv. spoveď

                            17 (18) hod. - radostné a bolestné tajomstvá sv. ruženca

                            18 (19) hod. - sv. omša a požehnanie náboženských predmetov

                            19 (20) hod. - Poklona sv. krížu

 

SOBOTA

7.30 - Sv. omša v chorvátskom jazyku

Predpoludním - sv. omše v rôznych jazykoch

V priebehu dňa - stretnutia s vizionármi

Popoludní - možnosť tichej adorácie v Kaplnke poklony

12.30 - Sv. spoveď

13.00 - Sv. omša v chorvátskom jazyku

 

17(18) - 20(21) hod. Večerný modlitbový program a sv. spoveď

                            17 (18) hod. - radostné a bolestné tajomstvá sv. ruženca

                            18 (19) hod. - sv. omša

                            19 (20) - 20 (21) hod. - požehnanie náboženských predmetov, modlitba za uzdravenie duše a tela, slávnostné tajomstvá sv. ruženca

 

21 (22) - 22 (23) hod. - Poklona Najsvätejšej sviatosti oltárnej (adorácia)

 

NEDEĽA

8, 11, 18 (19) hod. - Sv. omše v chorvátskom jazyku (9.00 detská sv. omša)

Sv. spoveď - predpoludním a počas sv. omší

Predpoludním - sv. omše v rôznych jazykoch

V priebehu dňa - stretnutia s vizionármi

Popoludní - možnosť tichej adorácie v Kaplnke poklony

 

14 (15 alebo 16) hod. - Sv. ruženec na vrchu zjavenia Podbrde

 

17(18) - 20(21) hod. Večerný modlitbový program a sv. spoveď

                            17 (18) hod. - radostné a bolestné tajomstvá sv. ruženca

                            18 (19) hod. - sv. omša

                            19 (20) - 20 (21) hod. - požehnanie náboženských predmetov, modlitba za uzdravenie duše a tela, slávnostné tajomstvá sv. ruženca

20 (21) - 21(22) hod. modlitba na frekvenciách rádiostanice "Mir-Medžugorie" (FM 101,5 - 100,1 - 102,3)

 

Ďalšie informácie môžete získať v kancelárii Informácií v Medžugorí:

tel./fax 00387/(36 651-988, e-mail: informacije@medjugorje.hr